بازارگردانان

مشخصات بازار گردان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نارون
سمت
نام
شماره ثبت
محل ثبت
بازار گردان
تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
469380
تهران
مشخصات اعضای هیات مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
به نمایندگی از
1
محمد هاشم بت شکن
رئیس هیات مدیره
شرکت گروه مالی بانک مسکن
2
سعید اسلامی بید گلی
نایب رئیس هیات مدیره
شرکت کار گذاری بانک مسکن
3
مصطفی ازگلی
عضو هیت مدیره
شرکت عمرانی مسکن گستر
4
جعفر جمالی
عضو هیات مدیره
شرکت مهر مینای کیش
5
غلامحسین احمدی
عضو هیات مدیره
شرکت لیزینگ گستر آریا
مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)
ردیف
نام
درصد مالکیت
1
گروه مالی بانک مسکن
70%
2
گروه سرمایه گذاری مسکن
15%
3
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
15%