ناظر

مشخصات کلی
نام
شماره ثبت
تاریخ ثبت
سرمایه ثبت شده
سرمایه پرداخت شده
شرکت آرین محور اراک (سهامی خاص)
2028
1372/09/24
1,000,000
1,000,000
مشخصات کلی
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
علیرضا حسنی
رئیس هیات مدیره
2
سیاوش حسنی
نایب رئیس هیات مدیره
3
سعید اخوان بی طرف
مدیر عامل
4
محمد  رضا طهماسبی
عضو هیات مدیره
5
داود مقربی فرد
عضو هیات مدیره
6
محمد احمدوند
عضو هیات مدیره
7
محمد آقاخانی
عضو هیات مدیره
8
سعید گودرزی
عضو هیات مدیره
مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)
ردیف
نام
درصد مالکیت
1
علیرضا حسنی
60%
2
سیاوش حسنی
35%